TẠI SAO CHỌN HOÀNG SA

TUYỂN SINH

Cấp học

Độ tuổi

Bán trú

Nội trú

Xe đưa rước

Cấp 1 (Tiểu học)

Độ tuổi: Từ 6 tuổi

Bán trú:

Nội trú:

Xe đưa rước: Miễn phí

Xem chi tiết

Cấp 2 (THCS)

Độ tuổi: Từ 12 tuổi

Bán trú:

Nội trú:

Xe đưa rước: Miễn phí

xem chi tiết

Cấp 3 (THPT)

Độ tuổi: Từ 15 tuổi

Bán trú:

Nội trú:

Xe đưa rước: Miễn phí

xem chi tiết

TC hoặc CĐ

Độ tuổi: ✔️

Bán trú:

Nội trú:

Xe đưa rước: Có phí

xem chi tiết

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Nguyễn thị a
Tổ Toán

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.

nguyễn thị b
tổ lý

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.

nguyễn văn c
tổ hóa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.

nguyễn thị d
tổ anh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.